ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1047540214
รหัส Smis 8 หลัก :  47020079
รหัส Obec 6 หลัก :  540214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)ชื่อสถานศึกษา
(อังกฤษ) :  BANPHANGKHONJAMPASAMAKKEEWITTAYA
ที่อยู่ :  หมู่ที่   9   บ้านบ้านพังโคน
ตำบล :  พังโคน
อำเภอ :  พังโคน
จังหวัด :  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :  47160
โทรศัพท์ :  042771120
โทรสาร :  042771120
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  พ.ศ.2460
อีเมล์ :  jumpasamukkee@thaimail.com
เว็บไซต์ :  www.pkj.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  219
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  เทศบาลตำบลพังโคน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:     33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:     2 กม.