Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  BANPHANGKHONJAMPASAMAKKEEWITTAYA
ที่อยู่ :  หมู่ที่   9   บ้านบ้านพังโคน
ตำบล :  พังโคน
อำเภอ :  พังโคน
จังหวัด :  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :  47160
โทรศัพท์ :  042771120
โทรสาร :  042771120
เว็บไซต์ :  www.pkj.ac.th