Home / ข่าววิชาการ / รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านดอนกอยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสว่าง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

About pkj1